Mỡ Quân Diệu Calcium Chassis Grease NLGI 3 (Vàng)

Mỡ Quân Diệu Calcium Chassis Grease NLGI 3 (Vàng)

Tên Sản Phẩm Mỡ Quân Diệu Calcium Chassis Grease NLGI 3 (Vàng)
Xuất Xứ Việt Nam
Gốc Calcium
Màu Sắc Vàng
Phân Loại NLGI 3
Nhiệt Độ Nhỏ Giọt < 100 0C
Giá Bán Liên Hệ
Bao Bì Bao 60Kg (Túi 1Kg x 60), Bao 60Kg(Túi 0.5Kg x 60)

Mỡ Quân Diệu Calcium Chassis Grease NLGI 3 (Vàng)