Mỡ Quân Diệu Calcium Chassis Grease NLGI 3 (Đỏ)

Mỡ Quân Diệu Calcium Chassis Grease NLGI 3 (Đỏ)

Tên Sản Phẩm Mỡ Quân Diệu Calcium Chassis Grease NLGI 3 (Đỏ)
Xuất Xứ Việt Nam
Gốc Calcium
Màu Sắc Đỏ
Phân Loại NLGI 3
Nhiệt Độ Nhỏ Giọt < 1000C
 

 

Mỡ Quân Diệu Calcium Chassis Grease NLGI 3 (Đỏ)